Waarom stemt Sieward Nijhuis (lid milieu-netwerk GroenLinks) op GroenLinks?

Klimaatverandering, welke veroorzaakt wordt door verbranding van fossiele brandstoffen vormt een bedreiging van onze planeet. Nu al verandert het klimaat.Veel dier- en platensoorten zijn bedreigd en de ruimte voor de natuur wordt steeds kleiner. Nederland is op Cyprus na wat betreft de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen het slechts presterende land in de EU, ook als men de lucht- en scheepvaart noch even buiten beschouwing laat. Het volgend kabinet moet een enorme inhaalslag maken.

GroenLinks heeft op de alle vlakken een ambitieus en doeltreffend klimaatbeleid. Het is tijd voor verandering. Klimaat en ecologie zijn niet alleen belangrijk voor onze planeet, onze natuur, ons voedsel, voor schone lucht / minder geluid in onze steden en daarmee ook onze gezondheid, maar het is bovendien ook goed voor de economie, de werkgelegenheid, voor onze internationale geloofwaardigheid, het voorkomen van migratiestromen, voor duurzame vrede, en vooral voor de toekomst van onze kinderen.

Daarom stem ik op 15 maart op GroenLinks.