Nieuws

Grote winst voor GroenLinks!

GroenLinks heeft bij de Tweede Kamer verkiezingen een fantastisch resultaat geboekt. De boodschap van onze partij voor verandering, gelijke kansen, schone economie, gedeelde welvaart en solidariteit heeft velen overtuigd om op GroenLinks te stemmen. De verkiezingswinst geeft onze partij de komende 4 jaar meer armslag om zichtbaar te zijn. Dit is ook een basis voor samenwerking met gelijkgezinde partijen voor links-progressieve politiek, waar Jesse Klaver steeds voor heeft gepleit.

Binnen Oegstgeest heeft GroenLinks ook een mooi resultaat geboekt van 3,1% in 2012 naar 10,2% nu in 2017. Uiteraard bedanken wij al degenen die op ons stemden daar heel hartelijk voor.

De PvdA heeft helaas fors verloren (van 20,8% naar 6,7%). Met vereende krachten zullen wij ons dit jaar inzetten voor een goed resultaat voor Progressief Oegstgeest bij de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Frans Los,
voorzitter GroenLinks Oegstgeest

Waarom stemt Tineke Surie-Zethoven op Groen Links?

  • omdat ik graag wil dat 'de markt' meer wordt afgestemd op ons milieu en aan economische zekerheid voor de mensen.
  • omdat ik vind dat gemeenten op kleine schaal moeten kunnen experimenteren met een soort basisinkomen.
  • omdat ik solidair wil zijn met mensen in de knel of op de vlucht, voor goede gezondheidszorg en gelijke ontwikkelingskansen voor ieder kind. Ook in slecht bestuurde landen.

Daaarom stem ik op 15 maart op GroenLinks
 

Waarom kiest Bram van der Loeff voor GroenLinks?

Met GroenLinks is openbaar vervoer het duurzame vervoer van de toekomst.
Nederland heeft een goed openbaar vervoernetwerk. Maar het kan het beter; veel beter: betrouwbaarder, toegankelijker, sneller en veiliger.

O.a. daarom kies ik voor GroenLinks op 15 maart.

Lees verder

Waarom stemt Laurens Huijgen (bijna 40 jaar lid van GroenLinks) op GroenLinks?

Allereerst natuurlijk de liefde voor de natuur en de zorg voor het klimaat (Groen).
Daarnaast het zo eerlijk mogelijk verdelen van geld en goederen en de zorg voor de maatschappij en de vluchtelingen (Links).

Het onderwijs is zo'n thema. In het verkiezingsprogramma stelt GroenLinks dat goede leraren essentieel zijn voor goed onderwijs.
Er moet een groter VERTROUWEN komen in de kennis en kunde van de leraren, zodat deze zijn taak om leerlingen te ontwikkelen zo goed mogelijk kan uitvoeren zonder overtollige en belerende bemoeizucht van de overheid. Zo krijgt de leraar weer zeggenschap over zijn onderwijs.
Deze belangrijke taak moet ook behoorlijk beloond worden zodat het leraarschap meer waardering krijgt en hopelijk daardoor het lerarentekort zal afnemen.

Laurens Huijgen, zoals u begrijpt, oud-leraar.
 

Waarom stemt Sieward Nijhuis (lid milieu-netwerk GroenLinks) op GroenLinks?

Klimaatverandering, welke veroorzaakt wordt door verbranding van fossiele brandstoffen vormt een bedreiging van onze planeet. Nu al verandert het klimaat.Veel dier- en platensoorten zijn bedreigd en de ruimte voor de natuur wordt steeds kleiner. Nederland is op Cyprus na wat betreft de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen het slechts presterende land in de EU, ook als men de lucht- en scheepvaart noch even buiten beschouwing laat. Het volgend kabinet moet een enorme inhaalslag maken.

GroenLinks heeft op de alle vlakken een ambitieus en doeltreffend klimaatbeleid. Het is tijd voor verandering. Klimaat en ecologie zijn niet alleen belangrijk voor onze planeet, onze natuur, ons voedsel, voor schone lucht / minder geluid in onze steden en daarmee ook onze gezondheid, maar het is bovendien ook goed voor de economie, de werkgelegenheid, voor onze internationale geloofwaardigheid, het voorkomen van migratiestromen, voor duurzame vrede, en vooral voor de toekomst van onze kinderen.

Daarom stem ik op 15 maart op GroenLinks.
 

Waarom stemt Marja Brouwer (lid GroenLinks, inwoonster van Oegstgeest) op GroenLinks?

Wie in de bijstand zit, komt daar heel moeilijk uit omdat je met minimumloon net zo arm blijft als met bijstand en toeslagen. Economen noemen dat de armoedeval. Bijverdienen kan alleen met veel administratieve rompslomp, alleen tijdelijk en tegen inlevering van 75% van de verdiensten. De bijstand stamt uit een tijd dat mensen wel of niet een volle baan hadden. Nu voor steeds meer mensen alleen tijdelijke banen en deeltijdbanen mogelijk zijn, is het logisch om een onvoorwaardelijk basisinkomen in te voeren. Het door GroenLinks beoogde experiment moet uitwijzen of mensen met een basisinkomen wel of niet gaan werken om geld te verdienen bovenop hun basisinkomen. Ook statushouders zouden hierbij gebaat zijn. Tijdens hun verplichte inburgering is een volledige baan niet mogelijk. Ze zouden heel graag werken, desnoods in bijbaantjes maar dat kan zo goed als niet met de huidige bijstand. Het gevolg is dat ze thuis zitten en weinig contact hebben met Nederlanders.

Daarom stem ik op 15 maart op GroenLinks.